Gaat duidelijk verder

Voor ontwikkelaars, bouwers en architecten

Nieuws

Vios PSO-gecertificeerd!

Vios streeft ernaar om een positieve impact te hebben, niet alleen in onze sector, maar ook in de gemeenschap om ons heen. Daarom zijn we blij te melden dat Vios het PSO-keurmerk heeft behaald en hiermee officieel PSO-gecertificeerd is!

PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen en geeft aan in welke mate een organisatie bijdraagt aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zo hebben we bij Vios verschillende doven, arbeidsmigranten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken.

De PSO kent verschillende niveaus, variëren van aspirant-status tot trede 3. Vios heeft trede 3 behaald. Dit onderstreept onze toewijding aan sociaal ondernemen en inclusiviteit op de arbeidsmarkt. Vios blijft zich inzetten voor het creëren van een inclusieve werkomgeving waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar potentieel te bereiken. En niet onbelangrijk, samenwerken met Vios draagt ook bij aan uw eigen PSO-scores. Laten we samen blijven werken aan een meer inclusieve en duurzame toekomst!