Gaat duidelijk verder

Voor ontwikkelaars, bouwers en architecten

Duurzame bijdrage aan verantwoord bouwen

Houten trappen gaan de opwarming van de aarde tegen.

Een houten trap gaat niet alleen lang mee, maar levert ook een bijdrage tegen klimaatverandering. Hout scoort uitstekend op duurzaamheid. Voor de houten trap is een levenscyclusanalyse gemaakt. Daarbij is gekeken in welke mate het milieu belast wordt gedurende de productie en de levensloop van het product. Uit die analyse blijkt dat de houten trap, zeker vergeleken met andere bouwmaterialen, erg goed scoort. Kort gezegd: een houten trap is een milieubewuste keuze.

De energie die nodig is voor de productie van allerlei bouwmaterialen draagt voor een aanzienlijk deel bij aan de uitstoot van CO2. Maar dit geldt niet voor onderdelen van hout, zoals de Vios trap in een woning. Bomen halen tijdens de groeifase CO2 uit de lucht en houden dat in elke gebruiksfase vast. Het hout blijft de opgeslagen CO2 vasthouden, ook als het hout verwerkt wordt en als trap in de woning terechtkomt.

Op basis van de Milieukosten Indicator (MKI) (€/m2) wordt een milieuprofiel opgesteld. De MKI weegt alle milieueffecten van het product tijdens alle levensfasen en vat deze samen in een getal in € per eenheid. Deze MKI waarde van houten trappen wordt weer gebruikt om de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) te kunnen bepalen. Dit zijn de fictieve kosten die betaald zouden moeten worden om de schade aan het milieu ongedaan te maken. Hoe lager de MPG-score, hoe duurzamer het materiaalgebruik.

Wij zijn daarom ook trots op onze duurzame bijdrage (score) aan verantwoord bouwen (bron NBVT):