Garantie en voorwaarden

Uiteraard garanderen wij de kwaliteit van onze trappen voor een periode van 10 jaar. De voorwaarden zijn conform de Garantievoorwaarden voor trappen van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT). U vindt deze hier.

Voorwaarden

Op al onze transacties zijn de Algemene verkoopvoorwaarden voor de Trappenfabrieken in Nederland van toepassing. U kunt deze voorwaarden hieronder downloaden.

NBVT Algemene Verkoopvoorwaarden

NBVT Montage-/stel-/afleverings- en afroepvoorwaarden-trappen juni 2015

NBVT Garantievoorwaarden voor trappen

NBVT richtlijnen en voorwaarden stellen van trappen in de woningbouw