Voortgangsregistratie via smartphones

Het digitaliseren van werkprocessen is tegenwoordig aan de orde van de dag. We zien het om ons heen, bij onze klanten, maar evenzogoed in de maatschappij. Denkt u maar eens aan alle
digitale post die u tegenwoordig van bepaalde instanties krijgt. Bij VIOS Trappen konden we dan natuurlijk ook niet achterblijven – en daar plukt u de vruchten van. Dankzij een nieuwe
module kunt u voortaan makkelijker en sneller inzicht krijgen in de voortgang van het proces en beter zicht houden op de kwaliteit.

Bekijk de video voor uitleg over deze nieuwe module:

Meer lezen over de digitale afrekenstaat?

Meer weten